e-maerket certificate

Kundeservice

 

Fortrydelse af køb, returnering og reklamation
Som kunde hos GingerOrganic A/S har man 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor kunden:


- har modtaget varen.

- får den sidste vare i fysisk besiddelse, i de tilfælde det drejer sig om en aftale indeholdende flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveret enkeltvist.

- får det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse, i de tilfælde det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele.

- får den første vare i fysisk besiddelse når det drejer sig om aftaler om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.

Kunden skal inden 14 dage fra modtagelse give GingerOrganic A/S meddelelse om, at købet fortrydes. Meddelelsen skal gives via e-mail til retur@gingerorganic.dk. I meddelelsen skal kunden gøre tydeligt opmærksom på, at man ønsker at udnytte sin fortrydelsesret. Kunden kan også benytte standardfortrydelsesformularen fra Lov om Forbrugeraftaler og sende denne med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse, du kan også downloade den herKunden kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give GingerOrganic A/S tydelig meddelelse herom. GingerOrganic A/S gør opmærksom på, at følgende varetyper jf. Forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2 er undtaget fortrydelsesretten:

- fødevarer, drikkevarer eller andre varer til en husholdnings løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter.

- varer som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.
- forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager, ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.I tilfælde af værdiforringelse fratrækkes det beløbet, som refunderes:

Sundheds- eller hygiejneprodukter, personlig pleje eller andre varer, der ikke egner sig til at blive returneret, tages ikke retur, hvis de har været taget i brug. Det er muligt at undersøge GingerOrganic A/S varer uden, at de tages i brug.Kunden skal sende sin ordre retur til GingerOrganic A/S uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at fortrydelsen af købet er meddelt. Kunden skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er kunden ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Kunden bærer risikoen for produktet til det øjeblik, hvor GingerOrganic A/S har modtaget returvaren.Kunden hæfter kun for en vares værdiforringelse, hvis denne skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Hvis varen er håndteret på anden vis, end hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at få hele købsbeløbet retur må kunden altså behandle varen på samme vis som ved køb i en fysisk butik. Hvis kunden fortryder sit køb, refunderer GingerOrganic A/S det beløb, kunden har indbetalt. I tilfælde af en værdiforringelse, som kunden hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. 


Hvis kunden benytter sin fortrydelsesret, refunderer GingerOrganic A/S alle modtagende betalinger – herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af kundens eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) – uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor GingerOrganic A/S har modtaget meddelelse om kundens beslutning om at fortryde denne aftale. GingerOrganic A/S gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilliget i noget andet. GingerOrganic A/S kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har fået varen retur, med mindre kunden kan fremlægge dokumentation for at have returneret varen. Varer returneres til: GingerOrganic A/S

Bredgade 36 B st. th. port

1260 København K

Mrk. "Retur"Vedlæg en kopi af ordrebekræftelsen og angiv fortrydelse af køb.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.Efter købelovens §83 gives reklamationsret på alle varer i 24 måneder.
Reklamationsretten er dog begrænset af varens naturlige holdbarhed. Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb. Reklamationsretten betyder, at man som kunde kan klage over produktfejl og mangler som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. 

Kunden skal reklamere inden for rimelig tid efter at have konstateret manglen.
Reklamerer kunden inden 2 måneder, anses reklamationen altid for værende rettidig. Når reklamationen er berettiget, refunderer GingerOrganic A/S rimelige fragtomkostninger, som der måtte være i forbindelse med returnering af varen. Man har som kunde ret til at få tilsendt en ny vare, som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter dog, at reklamationen er berettiget. Ligeledes har kunden ret til at ophæve købet.Når kunden ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på følgende adresse.:GingerOrganic A/S

Bredgade 36 B st. th. port

1260 København K

Mrk. "Reklamation"Når varen returneres, bedes man give detaljerede oplysninger om problemets karakter. 


Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.Ny EU forbrugeraftale lov trådt i kraft pr. 13.06.2014. Ændringerne gælder bl.a. returret:
- på varer som ikke fremstår helt nye, kan kunden pga. værdiforringelse, blive tilbudt en nedsat refundering af varens pris.

- kunden bærer ansvaret for, at varen fremkommer til os samt er tilstrækkeligt emballeret.
- sundheds- og personlige hygiejneprodukter tages ikke retur, hvis de er åbnet.Se mere om den nye lov hos E-mærket her: https://www.emaerket.dk/netbutik/jurahjoernet-for-netbutikker/faq-om-den-nye-forbrugeraftalelov

Pakken afsendes
Ved køb af produkter afsender vi pakken så hurtigt som muligt og kunden vil modtage pakken indenfor 4-6 dage.  

Levering
Ved køb på gingerorganic.dk tages der et fast gebyr for fragt og handeling, dette afhænger af om kunden ønsker at afhente pakken på postkontor/pakkeboks eller at få pakken leveret.

Levering af varer fra GingerOrganic A/S anses for sket, når kunden har fået varen udleveret. Forsendelse af varer sker med Post Danmark. Prisen for fragt og håndtering bliver lagt til i kurven.
Vi afsender alle køb på gingerorganic.dk med det samme.

Levering i postkassen

GingerOrganic A/S bestræber sig på, at kunden får leveret prøvepakker og enkelt pakker i postkassen. Dimensionen af vores emballage passer til en godkendt postkasse. Vi kan dog ikke med sikkerhed garantere, at kunden får pakken i postkassen i tilfælde af, at postkassen er fyldt eller at postkassen f.eks ikke er af standard størrelse. Det kan derfor være nødvendigt for kunden, at man skifter til en postkasse, som har de korrekte standarddimensioner. 

Priser og fragt i Danmark
Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. GingerOrganic A/S forbeholder sig ret at ændre prisen på produkterne i tilfælde af prisstigninger på de råvarer GingerOrganic A/S benytter. 

Priser og Fragt udenfor Danmark
For levering udenfor Danmarks grænse vil der komme en anden fragtomkostning på, afhængende af hvilket land dette måtte være til. Fragtomkostningerne reguleres efter nationalbankens gældende valutaforhold og forskelle.

International shipping (English)
At the time being we only deliver packages to Denmark and Sweden. For inquiries please send us an email to: kontakt@gingerorganic.dk
The final shipping cost will be informed when you go to checkout. This depends on the total volume and weight. Delivery time is normally about 5-10 days. On dispatch you will receive an email when the goods have been shipped by The Danish Royal Postal Services.

For Norway (Non EU)
At he moment we are not shipping to Norway. For inquiries kontakt@gingerorganic.dk

Kundens personlige oplysninger

For at kunden kan indgå en online aftale med www.gingerorganic.dk, må man lade sig registrere med følgende personlige oplysninger: Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mail adresse.GingerOrganic A/S foretager registreringen af personoplysninger med det formål at kunne levere varen til kunden. Personoplysningerne registreres hos GingerOrganic A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af kundens udtrykkelige samtykke, således at man er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren for GingerOrganic A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om kunden. Den dataansvarlige på www.gingerorganic.dk er virksomhedens direktør. GingerOrganic A/S opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.Oplysninger afgivet til www.gingerorganic.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og GingerOrganic A/S registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos GingerOrganic A/S har kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Man har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret. Disse rettigheder har kunden efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GingerOrganic A/S via e-mail: kontakt@gingerorganic.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, kan du rette henvendelse til kontakt@gingerorganic.dk